1 انتخاب ساعت
2 تکمیل اطلاعات
3 پایان
دکتر مینو موحدی

دکتر مینو موحدی

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

پریناتولوژیست

(عضو هیات علمی دانشکده پزشکی)

با سلام 
مراجعین محترم تا اطلاع ثانوی نوبت دهی مطب به صوزت تلفنی و حضوری فقط جهت بارداران محترم می باشد.
آدرس مطب: اصفهان - خیابان شریعتی غربی - حدفاصل توحید و حکیم نظامی - ساختمان ۱۱۰
تلفن مطب: 03136286100